VISIE EN WERKWIJZE

Doel is om met z’n allen een zo gezond mogelijke balans te vinden tussen draaglast en draagkracht, en dat iedereen daarbij zijn of haar eigen verantwoordelijkheid kan en wil nemen. Het streven is om gezondheid te bevorderen en niet alleen het verzuim te verminderen. Goede communicatie is daarbij onontbeerlijk. Niet alleen op het spreekuur, maar tussen alle betrokkenen bij verzuim en ziekmeldingen.

Verzuim is een complex geheel. Verschillende factoren kunnen een rol spelen als iemand zich ziek meldt. Een medische aandoening kan aanwezig zijn, maar vaak spelen andere aspecten mee. Er is op dat moment geen goede balans tussen mens en werk, tussen draagkracht en draaglast.
Verzuim is ook een van de parameters voor de gezondheids-situatie van een bedrijf. Ik benader een situatie met (dreigend) verzuim analytisch: welke aspecten spelen mee? Medisch, loopbaan, een functioneringsprobleem; is er overbelasting door het werk, door de thuissituatie of door een combinatie? Vervolgens stel ik een “werkhypothese “, een mogelijke verklaring, op voor het ontstaan van het probleem. Daarbij wil ik demedicaliseren waar het mogelijk is en het medische meewegen waar dat nodig is.

De “werkhypothese” toets ik bij de betrokkenen (medewerker en leidinggevende) en in overleg met alle betrokkenen zoeken we naar een praktische oplossing, rekening houdend met ieders verantwoordelijkheid. Ik ben daarbij betrokken bij zowel werkgever als werknemer, ieders belang in het oog houdend. Zij moeten met elkaar verder.
Zo nodig coach ik leidinggevenden in het begeleiden van hun medewerkers m.b.t. inzetbaarheid en (voorkomen van)  verzuim. Van het begeleiden en voorkomen  van verzuim, naar het opzetten van gezondheidsmanagement in bredere zin is een volgende, uitdagende stap.

Dienstverlening:

 1. Verzuimbegeleiding

 2. Advisering mbt de Wet Verbetering Poortwachter

 3. Probleemanalyses, WIA aanvragen

 4. Keuringen

 5. Preventie spreekuur

  CONTRACTEN


  1. Stand by / verrichtingen contract

  • Dienstverlening op verrichtingenbasis, op uw verzoek

  • U weet tevoren wat het kost

  • Facturering per maand, achteraf

  • 2.Urencontract (losse uren of vaste afspraak)

  • U legt vast hoeveel bedrijfsartstijd U nodig heeft per maand, kwartaal of per jaar

  • In overleg wordt een vast(e) dag(deel) afgesproken. Deze tijd wordt voor Uw bedrijf gereserveerd

  • U weet dan tevoren wanneer uw bedrijfsarts exclusief voor U beschikbaar is

  • Indien het gekozen aantal uren te ruim of te weinig blijkt kan dit opnieuw worden vastgelegd per begin van elk kwartaal.


   In alle gevallen wil ik graag vooraf met U overleggen over werkwijze, wijze van terugkoppeling, en wat U kan en mag verwachten van een bedrijfsarts.

   Indien U meer wilt weten, ook over tarieven, kunt U contact opnemen voor een afspraak.

   CONTACT

   Mevr. dr. E.P. van Rees
   Zelfstandig bedrijfsarts te Alkmaar

   emmelien@bedrijfsartsvanrees.nl
   www.bedrijfsartsvanrees.nl

   Zakelijke gegevens:
   KvK58550119
   BTW79998008B01
   IBAN NL51 INGB 0686919734
   Algemene voorwaarden gedeponeerd 20-11-2013 te Alkmaar
   BIG 29013968301